Wettelijke vermeldingen

1. Doel en aanvaarding.

Deze wettelijke kennisgeving regelt het gebruik van de website https://neststylevalencia.com/ (hierna, DE WEB), eigendom van 77 LUXURY SUITES VALENCIA. S.L. (hierna: DE EIGENAAR VAN HET WEB).

Het surfen op de website van DE EIGENAAR VAN DE WEB betekent dat de gebruiker ervan volledig en zonder voorbehoud akkoord gaat met alle bepalingen in deze juridische mededeling, die kunnen worden gewijzigd.

De gebruiker verbindt zich tot een correct gebruik van de website in overeenstemming met de wet, de goede trouw, de openbare orde, het verkeersgebruik en deze juridische kennisgeving. De gebruiker zal de EIGENAAR VAN DE WEBSITE of derden aanspreken voor alle schade die het gevolg is van een schending van deze verplichting.

2. Identificatie en communicatie.

DE EIGENAAR VAN HET WEB, in overeenstemming met wet 34/2002, van 11 juli, betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel, informeert u dat:

 • Haar bedrijfsnaam is: 77 LUXURY SUITES VALENCIA. S.L.
 • CIF/NIF/NIE is: B98895303
 • De maatschappelijke zetel is gevestigd te: Avd. del Puerto nº 7746021 VALENCIA
 • Ingeschreven in het handelsregister van: VALENCIA, VOLUME 9055, BOOK 6339, FOLIO 37, SECTION 8, SHEET V-134583, INSCRIPTION 1ª.
 • Telefoon: +34 960 69 40 10
 • E-mail: reception@neststylevalencia.com

3. Communicatie.

Alle kennisgevingen en mededelingen tussen gebruikers en DE EIGENAAR VAN HET WEB worden, voor alle doeleinden, geacht effectief te zijn wanneer zij per post of op een andere hieronder beschreven wijze worden gedaan:

4. Voorwaarden voor toegang en gebruik.

De website en zijn diensten zijn gratis en vrij toegankelijk, maar DE EIGENAAR VAN DE WEB verbindt aan het gebruik van sommige van de op zijn website aangeboden diensten de voorwaarde dat het desbetreffende formulier vooraf wordt ingevuld.

De gebruiker garandeert de authenticiteit en de actualiteit van alle gegevens die aan de EIGENAAR van de WEBSITE worden meegedeeld en is als enige verantwoordelijk voor eventuele valse of onjuiste verklaringen.

De gebruiker stemt er uitdrukkelijk mee in de inhoud en diensten van DE EIGENAAR VAN DE WEB op gepaste wijze te gebruiken en niet te gebruiken voor onder andere:

 • Verspreid geen criminele, gewelddadige, pornografische, racistische, xenofobe of beledigende inhoud, waarin terrorisme wordt bepleit of die in het algemeen in strijd is met de wet of de openbare orde.
 • Computervirussen in het netwerk te introduceren of handelingen uit te voeren die elektronische documenten, gegevens of fysieke en logische systemen van DE WEBSITE-EIGENAAR of derden kunnen wijzigen, bederven, onderbreken of fouten of schade kunnen veroorzaken; evenals de toegang van andere gebruikers tot de website en zijn diensten te belemmeren door het massale verbruik van computerbronnen waarmee DE WEBSITE-EIGENAAR zijn diensten levert.
 • Proberen toegang te krijgen tot de e-mailaccounts van andere gebruikers of tot afgeschermde delen van de computersystemen van DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE of derden en, indien van toepassing, informatie extraheren.
 • De rechten van intellectuele of industriële eigendom te schenden, evenals de vertrouwelijkheid van de informatie van DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE of derden te schenden.
 • Zich niet voordoen als de identiteit van een andere gebruiker, overheidsinstantie of derde partij.
 • De inhoud niet reproduceren, kopiëren, distribueren, beschikbaar maken voor, of enige andere vorm van openbare communicatie, transformeren of wijzigen, tenzij u de toestemming hebt van de eigenaar van de bijbehorende rechten, of dit wettelijk is toegestaan.
 • Gegevens te verzamelen voor reclamedoeleinden en reclame van welke aard dan ook en communicatie voor verkoopdoeleinden of andere van commerciële aard te verzenden zonder uw voorafgaande verzoek of toestemming.

5. Intellectuele en industriële eigendom.

De gehele inhoud van de website, zoals teksten, foto’s, grafieken, afbeeldingen, iconen, technologie, software, alsmede de grafische vormgeving en de broncodes, vormen een werk waarvan het eigendom toebehoort aan de EIGENAAR VAN DE WEB, zonder dat dit wordt opgevat als een overdracht aan de gebruiker van geen enkel exploitatierecht daarop buiten hetgeen strikt noodzakelijk is voor het correcte gebruik van de website.

Kortom, gebruikers die toegang hebben tot deze website kunnen de inhoud bekijken en eventueel geautoriseerde privé-kopieën maken, op voorwaarde dat de gereproduceerde elementen vervolgens niet aan derden worden overgedragen, noch op servers worden geïnstalleerd die met netwerken zijn verbonden, noch op enigerlei wijze worden geëxploiteerd.

Evenzo zijn alle handelsmerken, handelsnamen of onderscheidende tekens van welke aard ook die op de website voorkomen eigendom van DE EIGENAAR VAN DE WEB, zonder dat het gebruik of de toegang ertoe de gebruiker enig recht daarop verleent.

De verspreiding, wijziging, overdracht of openbare mededeling van de inhoud en elke andere handeling die niet uitdrukkelijk is toegestaan door de eigenaar van de exploitatierechten zijn verboden.

6. Hyperlinks.

Het plaatsen van een hyperlink impliceert in geen geval het bestaan van betrekkingen tussen DE EIGENAAR VAN HET WEB en de eigenaar van de website waarop de hyperlink is geplaatst, noch de aanvaarding en goedkeuring door DE EIGENAAR VAN HET WEB van de inhoud of de diensten ervan.

Degenen die van plan zijn een hyperlink aan te brengen, moeten vooraf schriftelijk toestemming vragen aan DE EIGENAAR VAN HET WEB.

In ieder geval zal de hyperlink alleen toegang geven tot de homepage of startpagina van onze website, ook moet u zich onthouden van valse, onnauwkeurige of onjuiste verklaringen of aanduidingen over DE EIGENAAR VAN HET WEB, of illegale inhoud opnemen, in strijd met de goede gebruiken en de openbare orde.

DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE is niet verantwoordelijk voor het gebruik dat elke gebruiker maakt van het op deze website beschikbaar gestelde materiaal of voor de op basis daarvan verrichte handelingen.

In de hyperlinks naar andere plaatsen, zoals ook het geval is met sociale netwerken, oefent DE EIGENAAR VAN HET WEB geen enkele controle uit over deze plaatsen en de inhoud ervan, aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van links naar andere externe websites, noch garandeert hij de beschikbaarheidstechniek, de kwaliteit, de betrouwbaarheid, de nauwkeurigheid, de omvang, de waarheidsgetrouwheid en de geldigheid van het materiaal of de informatie in een van deze hyperlinks of andere internetsites.

7. Uitsluiting van garanties en aansprakelijkheid.

De inhoud van deze website is van algemene aard en dient uitsluitend ter informatie, zonder dat de toegang tot alle inhoud volledig wordt gegarandeerd, noch de volledigheid, juistheid, geldigheid of actualiteit ervan, noch de geschiktheid of bruikbaarheid voor een bepaald doel.

DE EIGENAAR VAN DE WEB sluit, voor zover wettelijk toegestaan, elke aansprakelijkheid uit voor schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit:

 • De onmogelijkheid om toegang te krijgen tot de website of het gebrek aan waarheidsgetrouwheid, nauwkeurigheid, volledigheid en/of tijdigheid van de inhoud, evenals het bestaan van ondeugden en gebreken van alle soorten van de inhoud die verzonden, verspreid, opgeslagen, beschikbaar gesteld is, waartoe toegang is verkregen via de website of de aangeboden diensten.
 • De aanwezigheid van virussen of andere elementen in de inhoud die wijzigingen in computersystemen, elektronische documenten of gebruikersgegevens kunnen veroorzaken.
 • Niet-naleving van de wetten, goede trouw, openbare orde, verkeersgebruik en deze wettelijke kennisgeving als gevolg van onjuist gebruik van de website. In het bijzonder, en bij wijze van voorbeeld, is DE EIGENAAR VAN DE WEB niet verantwoordelijk voor handelingen van derden die inbreuk maken op intellectuele en industriële eigendomsrechten, bedrijfsgeheimen, het recht op eer, persoonlijke en familiale privacy, en het imago zelf, evenals de regelgeving inzake oneerlijke concurrentie en ongeoorloofde reclame.

Evenzo wijst DE EIGENAAR VAN DE WEB elke verantwoordelijkheid af met betrekking tot de informatie die zich buiten deze website bevindt en niet direct door onze webmaster wordt beheerd.

De functie van de links die op deze website verschijnen, is uitsluitend om de gebruiker te informeren over het bestaan van andere bronnen die de door deze website aangeboden inhoud kunnen uitbreiden.

DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE garandeert of neemt geen verantwoordelijkheid voor de werking of toegankelijkheid van de gelinkte sites; noch suggereert, nodigt of beveelt hij een bezoek aan deze sites aan, zodat hij niet verantwoordelijk is voor het verkregen resultaat.

DE EIGENAAR VAN DE WEB is niet verantwoordelijk voor de totstandkoming van hyperlinks door derden.

8. Procedure in geval van illegale activiteiten.

8. Procedure in geval van illegale activiteiten.

In het geval dat een gebruiker of een derde meent dat er feiten of omstandigheden zijn die het illegale karakter van het gebruik van enige inhoud en/of het uitvoeren van enige activiteit op de webpagina’s opgenomen of toegankelijk via de website aantonen, moeten zij een kennisgeving sturen naar DE EIGENAAR VAN DE WEB met vermelding van de vermeende overtredingen.

9. Publicaties.

De administratieve informatie die via de website wordt verstrekt, vervangt niet de wettelijke openbaarheid van de wetten, verordeningen, plannen, algemene bepalingen en handelingen die formeel in de officiële kranten van de overheidsdiensten moeten worden gepubliceerd, die het enige instrument vormen dat de authenticiteit en inhoud ervan bevestigt.

De informatie op deze website moet worden gezien als een leidraad zonder het doel van wettelijke geldigheid.

10. Toepasselijke wetgeving en jurisdictie.

Op deze juridische mededeling is het Spaanse recht van toepassing. De partijen komen overeen zich te onderwerpen aan de jurisdictie van de rechtbanken en tribunalen die met hen overeenkomen op basis van de toepasselijke procedurele wetgeving.

Wettelijke vermeldingen
Persoonlijke aandacht
Kamers met origineel design
Kamers met origineel design
Comfortabele kamers
Milieuvriendelijke faciliteiten
Altijd de beste prijs online

Wanneer u bij Nest Style wilt boeken gelden de volgende voorwaarden:

 • Door voorschriften zijn wij verplicht minderjarigen niet te accepteren als ze niet worden vergezeld door een volwassene.
 • Bij het inchecken dient u een geldig identiteitsbewijs of paspoort te tonen.
 • De speciale groepsvoorwaarden zijn van toepassing voor reserveringen van minimaal 10 personen. Wij raden u aan rechtstreeks contact op te nemen met onze afdeling groepsreserveringen door een e-mail te sturen naar groups@feetuphostels.com. Er zal zo snel mogelijk contact met u worden opgenomen.
 • Wij accepteren betalingen in cash, VISA, MasterCard en banktransacties.

Voor het boeken bij Nest Style Valencia moet u rekening houden met de volgende informatie:

 • Inchecken vanaf 14:00.
 • Uitchecken voor 11:00.
 • Late Check-out. Afhankelijk van beschikbaarheid (informeer bij het hotel).
 • Overschrijving €35
 • Het ontbijt is van 07:30 tot 10:30 uur.
 • Ontbijt kost 9€ voor volwassenen en 7€ voor kinderen.
 • Wij leggen u graag uit hoe bij Nest Hotel Valencia te komen, klik hier.

Annuleringsvoorwaarden:

 • Geen terugbetaling mogelijk: Bij het boeken wordt 100% van het totale bedrag in rekening gebracht.
 • Standaard tarief: U kunt gratis annuleren tot twee dagen voor aankomst. Bij annulering buiten die periode wordt de eerste nacht in rekening gebracht 😉
 • No show: In het geval van een no-show zal de eerste nacht in rekening worden gebracht.
 • *In alle gevallen worden de kosten in rekening gebracht in de valuta van het land van oorsprong van de reservering.

BASISINFORMATIE OVER DE BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

Verantwoordelijk: 77 LUXURY SUITES VALENCIA S.L.

Doel: Om te reageren op je vraag en om je commerciële informatie te sturen over onze producten en diensten.

Legitimatie: Hun eigen toestemming, legitiem belang.

Ontvanger: We geven je gegevens niet door aan derden, tenzij we daartoe wettelijk verplicht zijn.

Rechten: Je kunt je recht op toegang, rectificatie of verwijdering van gegevens en andere rechten uitoefenen op: protecciondatos@fuh.es
Evenzo informeren wij u dat als u geen commerciële informatie over onze producten en diensten wenst te ontvangen, u ons hiervan op de hoogte kunt stellen in de body van het bericht producten en diensten, u ons hiervan op de hoogte kunt stellen in de body van het bericht (in het vorige formulier) of ons kunt schrijven op het e-mailadres dat in de vorige paragraaf is aangegeven.

Aanvullende informatie: neststylevalencia.com

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van je gegevens?

Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

Bij 77 LUXURY SUITES VALENCIA S.L. verwerken we de informatie die ons door de personen wordt verstrekt om personeelsselectieprocessen uit te voeren.

Hoe lang bewaren we je gegevens?

De gegevens worden verwijderd op verzoek van de betrokkene of één jaar na de laatste interactie met de betrokkene.

Wat is de legitimatie voor de verwerking van je gegevens?

We geven de rechtsgrondslag aan voor de verwerking van je gegevens:
 • Verwerking die noodzakelijk is voor de uitvoering op verzoek van de werknemer van precontractuele maatregelen of het voornemen om een contract te sluiten (art. 6.1.b RGPD).
 • Uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene in het geval dat er psychotechnische, persoonlijkheids- of psychologische tests worden uitgevoerd op kandidaten (artikelen 6.1.a en 9.2.a GDPR).

Aan wie worden je gegevens doorgegeven?

Er worden geen gegevens doorgegeven aan derden, tenzij dit wettelijk verplicht is.

Gegevensoverdracht naar derde landen

Er is geen overdracht van gegevens naar derde landen voorzien.

Wat zijn je rechten als je ons je gegevens verstrekt?

Elke persoon heeft het recht om bevestiging te krijgen of 77 LUXURY SUITES VALENCIA S.L. al dan niet persoonsgegevens over hem verwerkt.De betrokkenen hebben het recht op toegang tot hun persoonsgegevens, alsmede het recht om te verzoeken om rectificatie van onjuiste gegevens of, indien van toepassing, het recht om te verzoeken om verwijdering van de gegevens wanneer, onder andere, de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.In bepaalde omstandigheden kunnen betrokkenen ons verzoeken de verwerking van hun persoonsgegevens te beperken. in dat geval bewaren we de gegevens alleen voor de uitoefening of verdediging van claims. claims.In bepaalde omstandigheden en om redenen die verband houden met hun specifieke situatie, kunnen betrokkenen bezwaar maken tegen de verwerking van hun gegevens. betrokkenen kunnen bezwaar maken tegen de verwerking van hun gegevens. In dit geval zal 77 LUXURY SUITES VALENCIA S.L. stoppen met de verwerking van de gegevens, behalve voor dwingende legitieme redenen, of de uitoefening of verdediging van mogelijke claims. of verdediging van mogelijke claims.U kunt uw rechten op de volgende manier materieel uitoefenen: door te schrijven naar het volgende adres: mail: admin@feetuphostels.com. Als je toestemming hebt gegeven voor een specifiek doel, heb je het recht om de toestemming die je hebt gegeven op elk moment in te trekken, zonder dat dit van invloed is op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming voorafgaand aan de intrekking ervan.Als je van mening bent dat je rechten met betrekking tot de bescherming van je persoonsgegevens zijn geschonden, met name wanneer je geen genoegdoening hebt gekregen bij de uitoefening van je rechten, kun je een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming via haar website: . Toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming via haar website: www.agpd.es.

Hoe hebben we je gegevens verkregen?

De persoonlijke gegevens die wij verwerken in 77 LUXURY SUITES VALENCIA S.L zijn afkomstig van de geïnteresseerde partij.De categorieën van gegevens die worden verwerkt zijn:
 • Identificatiegegevens.
 • Contactgegevens. Post- en e-mailadressen.
 • Academische/beroepsmatige/andere werkgerelateerde vaardigheden.
 • Informatie over je kwalificaties voor een baan.
Speciale categorieën persoonsgegevens worden niet verwerkt (zoals gegevens waaruit de raciale of etnische afkomst, de politieke opvattingen, de godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging of het lidmaatschap van een vakvereniging blijkt, genetische gegevens, biometrische gegevens die bedoeld zijn om een natuurlijke persoon op unieke wijze te identificeren, gegevens die de gezondheid betreffen of gegevens over het seksleven of de seksuele geaardheid van een natuurlijke persoon).