Privacybeleid

Privacybeleid Nest Style Valencia Hotel

1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens?

 • Haar bedrijfsnaam is: 77 LUXURY SUITES VALENCIA S.L.
 • CIF/NIF/NIE is: B98895303
 • Its registered office is at: Avenida del Puerto 77.
 • Phone: +34 960 69 40 10
 • Email: reception@neststylevalencia.com

2. Welke gegevens hebben we over u en hoe hebben we die verkregen?

De categorieën persoonsgegevens die wij verwerken over klanten en leveranciers zijn:

 • I. Identificatiegegevens
 • II. Postal or electronic addresses
 • III. Commercial information
 • IV. Economic and transaction data
 • V. Navigatiegegevens
 • VI. Speciaal beschermde gegevens: gezondheid, in het geval van werknemers
 • VII. Beeld/stem
 • VIII. Geolocation data
 • IX. Biometric data

Wij hebben alle voornoemde gegevens rechtstreeks van u verkregen door de presentatie van een commerciële offerte, contractueel voorstel, enz., of via uw bedrijf door ons de identificatiegegevens en andere informatie te verstrekken die nodig zijn om het voorwerp van de contractuele relatie tussen de partijen uit te voeren. U of uw bedrijf zijn verplicht ons de bijgewerkte gegevens te verstrekken in geval van wijziging.

3. Voor welk doel verwerken wij uw gegevens?

We treat the data provided by interested persons in order to manage different activities derived from specific procedures carried out in terms of sales, after-sales service, supplier management, quality of services, etc. In this way, we will use your data to carry out any of the following actions:

 • I. Provision of the requested services or delivery of the purchased product.
 • II. Het versturen van de gevraagde informatie via het contactformulier op onze website of via een ander contactmiddel met ons bedrijf,
 • III. Zowel potentiële klanten als onze klanten aanbiedingen van interessante producten en diensten doen,
 • IV. Het administratieve, fiscale en boekhoudkundige beheer van onze klanten en/of leveranciers uitvoeren,
 • V. Carry out satisfaction surveys, market studies, etc. in order to be able to offer you the most suitable offers and optimized quality of service, etc.
 • VI. Employee labor management.

4. How long will we keep your data?

De persoonsgegevens van natuurlijke personen gekoppeld aan potentiële klanten, klanten en leveranciers die wij verzamelen via de verschillende contactformulieren en/of informatieverzameling (met inbegrip van de gegevens verzameld via cookies, indien van toepassing) worden bewaard zolang hun informatie niet wordt gevraagd. verwijdering door de betrokkene. De door onze klanten en leveranciers verstrekte gegevens worden bewaard zolang de commerciële relatie tussen de partijen in stand blijft, waarbij in ieder geval de minimale wettelijke bewaartermijnen naargelang de materie in acht worden genomen.

The data of workers will be kept as long as the employment relationship is maintained and in any case, according to what the labor legislation prescribes for this purpose.

Voor de door het videobewakingssysteem verkregen beelden bedraagt de bewaartermijn één maand, overeenkomstig de bepalingen van artikel 22.3 van de LOPDGDD, tenzij zij moeten worden bewaard voor afgifte aan de bevoegde autoriteiten.

In elk geval bewaren wij uw persoonsgegevens gedurende een periode die redelijkerwijs noodzakelijk is, rekening houdend met onze behoeften om te reageren op vragen die rijzen of problemen op te lossen, verbeteringen aan te brengen, nieuwe diensten te activeren en te voldoen aan de vereisten die door de toepasselijke wetgeving worden opgelegd. Dit betekent dat wij uw persoonsgegevens gedurende een redelijke periode kunnen bewaren, zelfs nadat u bent gestopt met het gebruik van onze producten of nadat u bent gestopt met het gebruik van deze website. Na deze periode worden uw persoonsgegevens uit al onze systemen verwijderd.

5. What is the legal basis for the processing of your data?

Afhankelijk van het soort gegevensverwerking is de legitimatiegrondslag als volgt:

BEHANDELINGLEGITIMATIEBASIS
Accounting Management: facturatiebeheer met klanten en/of leveranciersHandhaving, ontwikkeling en controle van de contractuele relatie tussen de partijen
Fiscaal beheer: toepassing van inhoudingen, bonussen, enz.Handhaving, ontwikkeling en controle van de contractuele relatie tussen de partijen; naleving van wettelijke verplichtingen
Administratief beheer: logistiek beheer, magazijn, leveringen aan klanten, ontvangst van goederen, enz.Handhaving, ontwikkeling en controle van de contractuele relatie tussen de partijen
Marketing: Commerciële acties over onze producten of diensten gericht op onze klanten of mensen die in het verleden informatie over onze producten en diensten hebben aangevraagd, waaronder het houden van tevredenheidsonderzoeken voor onze klanten.Met vrije en ondubbelzinnige toestemming van de belanghebbende (potentiële klanten), verklaren wij dat de intrekking van deze toestemming in geen geval de uitvoering van het contract tussen de partijen kan beïnvloeden; het legitieme belang van de onderneming bij de promotie en commercialisering van producten of diensten die vergelijkbaar zijn met die welke in het verleden door belangstellenden zijn verkregen of aangevraagd.
Als u werknemer bent, voor Arbeid-Management: administratief, boekhoudkundig en fiscaal beheer van werknemers. Beheer van de registratie van werkdagen: begin- en eindtijd van de dag, evenals overuren.Execution of an employment contract. Legal compliance
Videobewaking: Arbeidscontrole.Uitvoering van een contract. Artikel 89 LOPDGDD en 20.3 Werknemersstatuut.
Beelden/stemmen van werknemers: publicatie van beelden/stemmen op de website van het bedrijf, bedrijfsboeken en RRSS om het personeel bekend te maken.Uitdrukkelijke toestemming van de belanghebbende.
Geolocatie: Arbeid en ruimtelijke controle van bedrijfsvoertuigen en mobiele telefoons.Uitvoering van de arbeidsovereenkomst. Artikel 20.3 van het werknemersstatuut en artikel 90 van het LOPDGDD. Het legitieme belang van de verantwoordelijke.

In the event that you do not provide your personal data, you will not be able to execute your contract and comply with legal obligations or those derived from public authorities.

In the event that you do not provide your personal data, you will not be able to execute your contract and comply with legal obligations or those derived from public authorities.

6. Aan welke ontvangers worden uw gegevens meegedeeld?

Wij zullen uw persoonsgegevens niet doorgeven aan derden die deze willen gebruiken voor hun direct marketing acties, tenzij u ons hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

Wij informeren u dat wij uw persoonsgegevens kunnen verstrekken aan overheidsinstanties en bevoegde autoriteiten in die gevallen waarin wij wettelijk verplicht zijn of in gevallen waarin wij, te goeder trouw handelend, van mening zijn dat een dergelijke actie redelijkerwijs noodzakelijk is om te voldoen aan een gerechtelijk proces; om te reageren op een vordering of een juridisch verzoek of om de rechten van het bedrijf of zijn klanten en het publiek in het algemeen te beschermen.

Wij informeren u dat uw gegevens niet worden overgedragen of doorgegeven aan derden, het bedrijf is als enige verantwoordelijk voor de behandeling en bewaring ervan.

Ja, wij verstrekken uw persoonsgegevens aan derden (bijvoorbeeld internet service providers die ons helpen onze website te beheren of de gecontracteerde diensten uit te voeren, computerondersteunings- en onderhoudsbedrijven, logistieke bedrijven, agentschappen en belasting- en boekhoudkundig advies, enz.) In ieder geval moeten deze derden te allen tijde dezelfde veiligheidsniveaus handhaven als wij met betrekking tot uw persoonsgegevens en, indien nodig, zullen zij gebonden zijn aan wettelijke verplichtingen om uw persoonsgegevens privé en veilig te houden. en ook om de informatie alleen te gebruiken volgens specifieke instructies van het bedrijf.

7. Data transfers to third countries?

Gegevensoverdracht naar derde landen is niet gepland.

8. Wat zijn uw rechten als belanghebbende?

Iedereen heeft het recht bevestigd te krijgen of wij al dan niet persoonsgegevens verwerken die hem of haar betreffen.

Meer bepaald kunnen de betrokkenen verzoeken om het recht van toegang tot hun persoonsgegevens en om deze in een gangbaar formaat en mechanische lezing te ontvangen indien de behandeling langs elektronische weg plaatsvindt (recht op overdraagbaarheid).

Evenzo kunnen belanghebbenden verzoeken om rectificatie van onjuiste gegevens of, in voorkomend geval, om verwijdering van de gegevens, onder meer wanneer de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld.

Bovendien kunnen de betrokkenen in bepaalde omstandigheden verzoeken om beperking van de verwerking van hun gegevens, of in bepaalde omstandigheden en om redenen die verband houden met hun specifieke situatie, hun recht uitoefenen om zich te verzetten tegen de verwerking van hun gegevens. Wij zullen de verwerking van de gegevens stopzetten, behalve om dwingende legitieme redenen, de uitoefening of verdediging van eventuele vorderingen, of in de uitzonderingen die in de toepasselijke regelgeving zijn vastgelegd.

Evenzo informeren wij u dat u het recht hebt om uw verleende toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de behandeling op basis van de toestemming vóór de intrekking ervan.

Evenzo wordt de Gebruiker ervan in kennis gesteld dat hij te allen tijde de bovengenoemde rechten kan uitoefenen door ons aan te schrijven via de in punt 1 genoemde contactgegevens en een kopie van zijn identiteitsbewijs bij te voegen.

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij het Spaanse Bureau voor gegevensbescherming, met name wanneer u geen genoegdoening hebt gekregen bij de uitoefening van uw rechten.

http://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-ides-idphp.php

Overeenkomstig de bepalingen van wet 34/2002, van 11 juli, betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel, verbinden wij ons er echter toe geen commerciële informatie te sturen indien u ons daarvan op de hoogte hebt gesteld.

Persoonlijke aandacht
Kamers met origineel design
Een geweldige locatie in Valencia
Comfortabele kamers.
Milieuvriendelijke faciliteiten
Altijd de beste prijs online

Wanneer u bij Nest Style wilt boeken gelden de volgende voorwaarden:

 • Door voorschriften zijn wij verplicht minderjarigen niet te accepteren als ze niet worden vergezeld door een volwassene.
 • Bij het inchecken dient u een geldig identiteitsbewijs of paspoort te tonen.
 • De speciale groepsvoorwaarden zijn van toepassing voor reserveringen van minimaal 10 personen. Wij raden u aan rechtstreeks contact op te nemen met onze afdeling groepsreserveringen door een e-mail te sturen naar groups@feetuphostels.com. Er zal zo snel mogelijk contact met u worden opgenomen.
 • Wij accepteren betalingen in cash, VISA, MasterCard en banktransacties.

Voor het boeken bij Nest Style Valencia moet u rekening houden met de volgende informatie:

 • Inchecken vanaf 14:00.
 • Uitchecken voor 11:00.
 • Late Check-out. Wanneer de beschikbaarheid het toelaat is een late check-out mogelijk. Het eerste uur is gratis.
 • Het ontbijt is van 08:00 tot en met 11:00.
 • Het ontbijt kost €7 voor volwassenen en €5 voor kinderen.
 • Wij leggen u graag uit hoe bij Nest Hotel Valencia te komen, klik hier.

Annuleringsvoorwaarden:

 • Geen terugbetaling mogelijk: Bij het boeken wordt 100% van het totale bedrag in rekening gebracht.
 • Standaard tarief: U kunt gratis annuleren tot twee dagen voor aankomst. Bij annulering buiten die periode wordt de eerste nacht in rekening gebracht 😉
 • No show: In het geval van een no-show zal de eerste nacht in rekening worden gebracht.
 • *In alle gevallen worden de kosten in rekening gebracht in de valuta van het land van oorsprong van de reservering.