Privacybeleid

1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens?

2. Welke gegevens hebben we over u en hoe hebben we die verkregen?

De categorieën persoonsgegevens die we van klanten en leveranciers verwerken zijn:

 • I. Identificatiegegevens
 • II. Postal or electronic addresses
 • III. Commercial information
 • IV. Economic and transaction data
 • V. Navigatiegegevens
 • VI. Speciaal beschermde gegevens: gezondheid, in het geval van werknemers
 • VII. Beeld/stem

We hebben alle bovengenoemde gegevens rechtstreeks van u verkregen door het indienen van een commerciële aanbieding, contractueel voorstel, enz. of van uw bedrijf door het verstrekken van de identificatiegegevens en andere informatie die nodig is om het doel van de contractuele relatie tussen de partijen uit te voeren.

Het is de plicht van jou of je bedrijf om ons de bijgewerkte gegevens te verstrekken in het geval van wijzigingen.

3. Voor welke doeleinden verwerken wij je gegevens?

Wij verwerken de gegevens die ons door de betrokken personen worden verstrekt om verschillende activiteiten te beheren die voortvloeien uit specifieke procedures die worden uitgevoerd op het gebied van verkoop, after-sales service, leveranciersbeheer, kwaliteit van diensten, enz. Op deze manier gebruiken we je gegevens om een van de volgende acties uit te voeren:

 • Levering van de gevraagde diensten of levering van het gekochte product.
 • Sending the information requested through the contact form on our website or any other means of contact with our company.
 • Om zowel potentiële klanten als onze klanten aanbiedingen te doen van producten en diensten die voor hen interessant zijn.
 • Om het administratieve, fiscale en boekhoudkundige beheer van onze klanten en/of leveranciers uit te voeren.
 • Tevredenheidsonderzoeken, marktonderzoeken, etc. uitvoeren om je de meest geschikte aanbiedingen en geoptimaliseerde kwaliteit van service, etc. te kunnen bieden.
 • Beheer van werknemersarbeid.

To carry out any of these purposes, electronic means such as email, WhatsApp, etc. may be used.

4. How long will we keep your data?

Persoonlijke gegevens met betrekking tot individuen die gekoppeld zijn aan potentiële klanten, klanten en leveranciers die we verzamelen via de verschillende contactformulieren en/of het verzamelen van informatie (inclusief gegevens verzameld via cookies, indien van toepassing) worden bewaard totdat de verwijdering ervan wordt aangevraagd door de betreffende persoon.

De gegevens die door onze klanten en leveranciers worden verstrekt, worden bewaard zolang de zakelijke relatie tussen de partijen voortduurt, waarbij in elk geval de minimale wettelijke bewaartermijnen, afhankelijk van het onderwerp, in acht worden genomen.

Werknemersgegevens worden bewaard zolang de arbeidsrelatie in stand blijft en in elk geval, zoals in elk geval, volgens de bepalingen van de arbeidswetgeving dienaangaande.

In het geval van beelden die door het videobewakingssysteem zijn verkregen, bedraagt de bewaartermijn 1 maand, in overeenstemming met de bepalingen van artikel 22.3 van de LOPDGDD, tenzij ze moeten worden bewaard voor levering aan de bevoegde autoriteiten.

In elk geval bewaren we je persoonsgegevens zo lang als redelijkerwijs nodig is, rekening houdend met onze behoeften om te reageren op problemen die zich voordoen of problemen op te lossen, verbeteringen aan te brengen, nieuwe diensten te activeren en te voldoen aan de vereisten van de toepasselijke wetgeving.

Dit betekent dat we uw persoonlijke gegevens gedurende een redelijke periode kunnen bewaren, zelfs nadat u gestopt bent met het gebruik van onze producten of gestopt bent met het gebruik van deze website. Na deze periode worden uw persoonlijke gegevens uit al onze systemen verwijderd.

5. Wat is de legitimatiebasis voor de verwerking van jouw gegevens?

Afhankelijk van het type gegevensverwerking is de legitimatiegrondslag als volgt:

BEHANDELINGLEGITIMATIEBASIS
Accounting Management: facturatiebeheer met klanten en/of leveranciersHandhaving, ontwikkeling en controle van de contractuele relatie tussen de partijen
Fiscaal beheer: toepassing van inhoudingen, bonussen, enz.Handhaving, ontwikkeling en controle van de contractuele relatie tussen de partijen; naleving van wettelijke verplichtingen
Administratief beheer: logistiek beheer, magazijn, leveringen aan klanten, ontvangst van goederen, enz.Handhaving, ontwikkeling en controle van de contractuele relatie tussen de partijen
Marketing: Commerciële acties over onze producten of diensten gericht op onze klanten of mensen die in het verleden informatie over onze producten en diensten hebben aangevraagd, waaronder het houden van tevredenheidsonderzoeken voor onze klanten.Met vrije en ondubbelzinnige toestemming van de belanghebbende (potentiële klanten), verklaren wij dat de intrekking van deze toestemming in geen geval de uitvoering van het contract tussen de partijen kan beïnvloeden; het legitieme belang van de onderneming bij de promotie en commercialisering van producten of diensten die vergelijkbaar zijn met die welke in het verleden door belangstellenden zijn verkregen of aangevraagd.
Als u werknemer bent, voor Arbeid-Management: administratief, boekhoudkundig en fiscaal beheer van werknemers. Beheer van de registratie van werkdagen: begin- en eindtijd van de dag, evenals overuren.Execution of an employment contract. Legal compliance
Beelden/stem van werknemers: beeld/spraakpublicatie op de website van het bedrijf bedrijfswebsite, bedrijfsboeken, RRSS om het bewustzijn onder het personeel te vergroten.Uitdrukkelijke toestemming van de belanghebbende.

Als je je persoonlijke gegevens niet verstrekt, kunnen we je contract niet uitvoeren en je wettelijke verplichtingen of die van de overheid niet nakomen.

6. To whom will your data be communicated?

We geven je persoonlijke gegevens niet door aan derden die deze gegevens willen gebruiken voor hun direct-marketingactiviteiten, tenzij je ons daar uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven.

We informeren je dat we je persoonlijke gegevens kunnen verstrekken aan overheidsinstanties en bevoegde autoriteiten in die gevallen waarin we daartoe wettelijk verplicht zijn of in gevallen waarin we, te goeder trouw handelend, geloven dat een dergelijke actie redelijkerwijs noodzakelijk is om te voldoen aan een juridisch proces; om te reageren op een juridische claim of eis; of om de rechten van het bedrijf of zijn klanten en het algemene publiek te beschermen.

We informeren je dat je gegevens niet worden overgedragen of doorgegeven aan derden, het bedrijf is als enige verantwoordelijk voor de behandeling en bewaring ervan.

We zullen je persoonlijke gegevens aan derden verstrekken (bijv. internetserviceproviders die ons helpen onze website te beheren of gecontracteerde diensten uit te voeren, IT-ondersteunings- en onderhoudsbedrijven, logistieke bedrijven, belasting- en boekhoudadviesbureaus, enz.)

In elk geval moeten deze derden te allen tijde dezelfde beveiligingsniveaus handhaven als wij doen met betrekking tot je persoonlijke gegevens en, waar nodig, zullen zij gebonden zijn aan wettelijke verplichtingen om je persoonlijke gegevens privé te houden en te beveiligen, en ook om de informatie alleen te gebruiken volgens specifieke instructies van het bedrijf.

7. Gegevensoverdracht naar derde landen?

Er is geen overdracht van gegevens naar derde landen voorzien.

8. Wat zijn je rechten als betrokkene?

Iedereen heeft het recht bevestigd te krijgen of wij al dan niet persoonsgegevens verwerken die hem of haar betreffen.

De betrokken personen kunnen in het bijzonder verzoeken om het recht op toegang tot hun persoonsgegevens en om deze te ontvangen in een gangbaar formaat en machineleesbaar als de verwerking wordt uitgevoerd met elektronische middelen (recht op overdraagbaarheid).

Belanghebbenden kunnen ook het recht vragen om onjuiste gegevens te rectificeren of, indien van toepassing, de gegevens te laten verwijderen, onder andere wanneer de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

Daarnaast kunnen betrokkenen in bepaalde omstandigheden verzoeken om beperking van de verwerking van hun gegevens, of in bepaalde omstandigheden en om redenen die verband houden met hun specifieke situatie, hun recht uitoefenen om bezwaar te maken tegen de verwerking van hun gegevens. We zullen stoppen met het verwerken van de gegevens, behalve om dwingende legitieme redenen, of de uitoefening of verdediging van mogelijke claims of in de uitzonderingen die zijn vastgelegd in de toepasselijke regelgeving.

We informeren je ook dat je het recht hebt om je gegeven toestemming op elk moment in te trekken, zonder dat dit van invloed is op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming voorafgaand aan de intrekking ervan.

De Gebruiker wordt er tevens van op de hoogte gesteld dat hij/zij te allen tijde gebruik kan maken van bovengenoemde rechten door ons te schrijven via de contactgegevens vermeld in punt 1, onder bijvoeging van een kopie van zijn/haar ID-kaart.

Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij het Spaanse Bureau voor Gegevensbescherming, vooral wanneer je geen genoegdoening hebt gekregen bij de uitoefening van je rechten.

Spaans Bureau voor Gegevensbescherming

Aan de andere kant, in overeenstemming met de bepalingen van Wet 34/2002, van 11 juli 2002, betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel, verplichten wij ons geen commerciële informatie te sturen als je ons dat hebt laten weten.

Persoonlijke aandacht
Kamers met origineel design
Kamers met origineel design
Comfortabele kamers
Milieuvriendelijke faciliteiten
Altijd de beste prijs online

Wanneer u bij Nest Style wilt boeken gelden de volgende voorwaarden:

 • Door voorschriften zijn wij verplicht minderjarigen niet te accepteren als ze niet worden vergezeld door een volwassene.
 • Bij het inchecken dient u een geldig identiteitsbewijs of paspoort te tonen.
 • De speciale groepsvoorwaarden zijn van toepassing voor reserveringen van minimaal 10 personen. Wij raden u aan rechtstreeks contact op te nemen met onze afdeling groepsreserveringen door een e-mail te sturen naar groups@feetuphostels.com. Er zal zo snel mogelijk contact met u worden opgenomen.
 • Wij accepteren betalingen in cash, VISA, MasterCard en banktransacties.

Voor het boeken bij Nest Style Valencia moet u rekening houden met de volgende informatie:

 • Inchecken vanaf 14:00.
 • Uitchecken voor 11:00.
 • Late Check-out. Afhankelijk van beschikbaarheid (informeer bij het hotel).
 • Overschrijving €35
 • Het ontbijt is van 07:30 tot 10:30 uur.
 • Ontbijt kost 9€ voor volwassenen en 7€ voor kinderen.
 • Wij leggen u graag uit hoe bij Nest Hotel Valencia te komen, klik hier.

Annuleringsvoorwaarden:

 • Geen terugbetaling mogelijk: Bij het boeken wordt 100% van het totale bedrag in rekening gebracht.
 • Standaard tarief: U kunt gratis annuleren tot twee dagen voor aankomst. Bij annulering buiten die periode wordt de eerste nacht in rekening gebracht 😉
 • No show: In het geval van een no-show zal de eerste nacht in rekening worden gebracht.
 • *In alle gevallen worden de kosten in rekening gebracht in de valuta van het land van oorsprong van de reservering.

BASISINFORMATIE OVER DE BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

Verantwoordelijk: 77 LUXURY SUITES VALENCIA S.L.

Doel: Om te reageren op je vraag en om je commerciële informatie te sturen over onze producten en diensten.

Legitimatie: Hun eigen toestemming, legitiem belang.

Ontvanger: We geven je gegevens niet door aan derden, tenzij we daartoe wettelijk verplicht zijn.

Rechten: Je kunt je recht op toegang, rectificatie of verwijdering van gegevens en andere rechten uitoefenen op: protecciondatos@fuh.es
Evenzo informeren wij u dat als u geen commerciële informatie over onze producten en diensten wenst te ontvangen, u ons hiervan op de hoogte kunt stellen in de body van het bericht producten en diensten, u ons hiervan op de hoogte kunt stellen in de body van het bericht (in het vorige formulier) of ons kunt schrijven op het e-mailadres dat in de vorige paragraaf is aangegeven.

Aanvullende informatie: neststylevalencia.com

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van je gegevens?

Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

Bij 77 LUXURY SUITES VALENCIA S.L. verwerken we de informatie die ons door de personen wordt verstrekt om personeelsselectieprocessen uit te voeren.

Hoe lang bewaren we je gegevens?

De gegevens worden verwijderd op verzoek van de betrokkene of één jaar na de laatste interactie met de betrokkene.

Wat is de legitimatie voor de verwerking van je gegevens?

We geven de rechtsgrondslag aan voor de verwerking van je gegevens:
 • Verwerking die noodzakelijk is voor de uitvoering op verzoek van de werknemer van precontractuele maatregelen of het voornemen om een contract te sluiten (art. 6.1.b RGPD).
 • Uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene in het geval dat er psychotechnische, persoonlijkheids- of psychologische tests worden uitgevoerd op kandidaten (artikelen 6.1.a en 9.2.a GDPR).

Aan wie worden je gegevens doorgegeven?

Er worden geen gegevens doorgegeven aan derden, tenzij dit wettelijk verplicht is.

Gegevensoverdracht naar derde landen

Er is geen overdracht van gegevens naar derde landen voorzien.

Wat zijn je rechten als je ons je gegevens verstrekt?

Elke persoon heeft het recht om bevestiging te krijgen of 77 LUXURY SUITES VALENCIA S.L. al dan niet persoonsgegevens over hem verwerkt.De betrokkenen hebben het recht op toegang tot hun persoonsgegevens, alsmede het recht om te verzoeken om rectificatie van onjuiste gegevens of, indien van toepassing, het recht om te verzoeken om verwijdering van de gegevens wanneer, onder andere, de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.In bepaalde omstandigheden kunnen betrokkenen ons verzoeken de verwerking van hun persoonsgegevens te beperken. in dat geval bewaren we de gegevens alleen voor de uitoefening of verdediging van claims. claims.In bepaalde omstandigheden en om redenen die verband houden met hun specifieke situatie, kunnen betrokkenen bezwaar maken tegen de verwerking van hun gegevens. betrokkenen kunnen bezwaar maken tegen de verwerking van hun gegevens. In dit geval zal 77 LUXURY SUITES VALENCIA S.L. stoppen met de verwerking van de gegevens, behalve voor dwingende legitieme redenen, of de uitoefening of verdediging van mogelijke claims. of verdediging van mogelijke claims.U kunt uw rechten op de volgende manier materieel uitoefenen: door te schrijven naar het volgende adres: mail: admin@feetuphostels.com. Als je toestemming hebt gegeven voor een specifiek doel, heb je het recht om de toestemming die je hebt gegeven op elk moment in te trekken, zonder dat dit van invloed is op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming voorafgaand aan de intrekking ervan.Als je van mening bent dat je rechten met betrekking tot de bescherming van je persoonsgegevens zijn geschonden, met name wanneer je geen genoegdoening hebt gekregen bij de uitoefening van je rechten, kun je een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming via haar website: . Toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming via haar website: www.agpd.es.

Hoe hebben we je gegevens verkregen?

De persoonlijke gegevens die wij verwerken in 77 LUXURY SUITES VALENCIA S.L zijn afkomstig van de geïnteresseerde partij.De categorieën van gegevens die worden verwerkt zijn:
 • Identificatiegegevens.
 • Contactgegevens. Post- en e-mailadressen.
 • Academische/beroepsmatige/andere werkgerelateerde vaardigheden.
 • Informatie over je kwalificaties voor een baan.
Speciale categorieën persoonsgegevens worden niet verwerkt (zoals gegevens waaruit de raciale of etnische afkomst, de politieke opvattingen, de godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging of het lidmaatschap van een vakvereniging blijkt, genetische gegevens, biometrische gegevens die bedoeld zijn om een natuurlijke persoon op unieke wijze te identificeren, gegevens die de gezondheid betreffen of gegevens over het seksleven of de seksuele geaardheid van een natuurlijke persoon).